Gdzie gramy

Stowarzyszenie dysponuje własnym lokalem przy ul. Warmińskiej 4 w Olsztynie.