Stowarzyszenie Olsztyński Klub Gier Bitewnych

Statut stowarzyszenia

Prezes:
Kędzierski Leszek

Wiceprezes:
Marcin Szwarc

Komisja Rewizyjna:
Żukowski Daniel
Marcin Skowroński
Raubo Mateusz